MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

AKT - Adfærd, kontakt og trivsel

Aakjærskolen har AKT-vejledere, som en del af skolens indsats overfor elever med behov for særlig støtte. AKT-vejlederne vil især arbejde med indsatser for elever med sociale udfordringer, samt med elever som har brug for støtte og vejledning for at fungere i fællesskabet.