MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Valg til skolebestyrelsen 2020

Der afholdes valg til skolebestyrelser i Skive Kommunes folkeskoler for skoler med forskudt valg, således også Aakjærskolen.

Valglisten over de forældre, skolen har registreret som stemmeberettigede og valgbare, vil være fremlagt på skolens kontor i perioden 3/2-2020 til 21/2-2020.

Indehavere af forældremyndigheden kan ved henvendelse til skolen i ovennævnte periode sikre sig, at de er opført på valglisten.
Personer, der ønsker at få valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, kan i ovennævnte periode ligeledes fremsætte ønske herom over for skolens leder.

Der afholdes valgmøder for de enkelte skoler i uge 10 og 11. Aakjærskolens valgmøde vil blive annonceret her på hjemmesiden efter d. 21. februar.