MENU
Aula_close Layer 1
Aakjærskolens logo
Mobil menu

Aakjærskolens bestyrelse 2020

Kære forældre

Jeg kan nu orientere jer om, at valget til Aakjærskolens bestyrelse 2020 er faldet på plads.
Det er som altid enormt glædeligt, at der er forældre, som er villige til at gøre det vigtige stykke arbejde, det er at sidde i skolebestyrelsen, og vi glæder os til at tage fat med den nye bestyrelse fra august.

Af de 7 forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen var 3 på valg. Derudover udtræder vores nuværende formand, Henrik Mink, af bestyrelsen, da hans yngste går ud af 9. klasse. Det betyder, at der skal vælges 4 nye medlemmer og 2 suppleanter. Da fristen udløb, havde vi 6 kandidater, og dermed var det oplagt, at de 6 aftalte at bestemme rækkefølgen ved fredsvalg.

Valgt er flg. forældre (børns årgange pr. 2020-2021 i parentes):

 • Amal Abdel-Rahman Ahmed Beydas (1. kl)
 • Annemette Heine Wullum (7. kl)
 • Mathilde Blicher Lägel (0., 4. og 5. kl)
 • Charlotte Langerskov (4., 6. og 8. kl)
  • Valgt 2018-22: Per Bregner Carlsen (7. kl)
  • Valgt 2018-22: Jesper Bjørn Bak (3. kl)
  • Valgt 2018-22: Christian Christiansen (4., 7. og 9. kl)

Suppleanter:

 1. Anny Birgitte Kristensen (6. og 8. kl)
 2. Anne Fuglsang (4. kl)

Vi siger farvel til Annette Dahl Vad og Charlotte Urhonen (samt Maria Grådal, som udtrådte tidligere på året). Selv om det er lidt i god tid, vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke for jeres store indsats i bestyrelsen gennem årene.

Der skal lyde en særlig tak til Henrik Mink, som har siddet i bestyrelsen i 10 år, de sidste 8 som formand. Han har været en utrættelig forkæmper for Aakjærskolen i mangfoldige sammenhænge, og samtidig en sikker hånd ved roret sammen med skiftende skoleledere (først Ove, så Karsten, så undertegnede). Det er meget moderne at tale om evnen til at "netværke", altså at skabe, vedligeholde og udnytte gode kontakter, og her er Henrik en sand mester, som har forstået at tale skolens og midtbyens sag med stor gennemslagskraft. På de indre linjer har evnen til at lytte til både forældre og ansatte skabt et sundt og produktivt samarbejdsklima med plads til alle nuancer. Tak for indsatsen!

Vi siger dog ikke helt farvel til den nuværende bestyrelse, vi har bl.a. to bestyrelsesmøder tilbage, et budgethøringssvar og et ansættelsesudvalg i funktion, inden skoleåret rinder ud.

Mvh Lars Kirk
Skoleleder